środa, 24 października 2012

Mama MaryPaździernik to miesiąc zadedykowany Matce Bożej (MB). Będąc na Filipinach już 10 lat przekonałem się, jak pobożność maryjna jest ważna dla filipińczyków. Nie tylko dla katolików, ale rownież dla protestantów i nawet muzułmanów. Wszyscy nazywają ją poprostu ‘Mama Mary.’
Koran często wspomina o Maryji, jako matce Jezusa, wielkiego proroka, który będzie sądził ludzi na końcu świat. Dlatego też, imię Miriam (dawane ku chwale MB) jest tu powszechne wśród muzułmańskich dziewcząt.
W Zamboanga City jest też sanktuarium maryjne, Our Lary of the Pilar, które jest bardzo popularne wśród muzułmanów i protestantów. Wielu z nich regularnie tam przychodzi i modli się do MB. Sanktuarium to zostało zbudowane jako upamiętnienie wielkiej powodzi w latach siedemdziesiątych. Tamtejsi ludzie wierzą, że Maryja ukazała się tam w momencie, gdy powódź zalewała miasto. Przez to cudowne zjawienie ochroniła wiele domów i ludzi.
W pierwszym roku mojego pobytu na Filipinach, miałem rekolekcje w Malaybalay. Były to rekolekcje indywidualne. Mój kierownik dawał mi fragmenty Pisma św. do medytacji. Wielkie było moje zdziwienie, gdy rozważaliśmy tajemnicę 'zmartwychwstania Chrystusa.' Jednym z punktów było: ‘Spotkanie Maryji z Jezusem po zmartwychwstaniu.’ Byłem zaskoczony, bo nie pamiętałem, aby w Piśmie świętym był fragment na temat takiego spotkania. Wróciłem wiec do mojego kierownika, aby rozwiać moje wątpliwości. Wówczas on spokojnie odpowiedział: „Nie musi być to opisane w Ewangeli, ale jest to oczywiste, że Jezus spotkał swoją matkę zaraz po zmartwychwstaniu. Czy masz co do tego wątpliwości!?” Była to dobra lekcja kultury i szerszego spojrzenia na Ewangelię.
Kobieta z plemienia Subanen, Bulisong, ZDS
Najbardziej popularną formą pobożności maryjnej tutaj jest różaniec. Filipińczycy mają ładny zwyczaj odmawiania go razem z sąsiadami i przyjaciółmi. Gromadzą sie w tzw. seldach lub blokach. Przypomina mi to trochę nasze polskie kapliczki przydrożne, z tym, że każde skupisko domów ma tu swoją kapliczkę (selda). Różaniec, który odmawiają w październiku nazywa się „black rosary,” (czarny różaniec) bo jak się go odmawia wieczorem, to już jest ciemno.
Our Lady of  Barangay (MB z Barangay) to filipińska wersja MB czczonej wśród miejscowych mieszkańców. MB ubrana jest w lokalny strój wiejski i przedstawiona jest z małym Jezusem na ręku. Umieszczana w kościołach, kaplicach i w domach, przypomina, że jest ona obecna w tym kraju i wsród ludzi, po to, aby pomagać w każdej potrzebie i biedzie. 
Św. Maryjo z Barangays – módl się za nami!October is a month of the Blessed Virgin Mary (BVM). Being in this country for 10 years I have learned the importance of devotion of BVM for the Filipino people. Not only for the Catholics but also for many of the Protestants and even Muslims. They just simply called her Mama Mary.
In Quran saint Mary is mentioned many times as a ‘mother of Jesus,’ the great prophet who will judge the people at the end of the world. Therefore, many of the Muslim girls are given name Miriam after the BVM.
Marian procession
Moreover, there is a shrine of “Our Lady of the Pillar” in Zamboanga City. It was built to commemorate a miracle of appearance of the BVM during a flood which hit the area in 70’s. The local people survived and many of the households were spared because of the apparition of the BVM at the moment of the flood. Many of the witnesses are Muslims. They visit and pray to Mama Mary at that shrine since that miracle.
Once I had a directed retreat in the Jesuit retreat house of Malaybalay. When I got a list of the quotations for my meditation on ‘Resurrection of Jesus’ from the Bible, I noticed that the first one is titled: “meeting of Mary with his son Jesus after his resurrection.” I clarified then with my SD that I don’t remember any passage on it in the Bible!?? He simply answered: “It doesn’t need to be written. It is understood that Jesus met his Mother first after his resurrection. Do you have a doubt about it!?” Yeah, it was a good cultural lesson for me and an encouragement to write my “own gospel.”
The most popular devotion to BVM is rosary. Filipino families have a nice custom to pray it together with their neighbors. They form small communities (in seldas or blocks) for more convenience and support to each other. Through years, due to the dark evening when the prayer usually takes place, the name “block rosary” has changed to “black rosary.” Thus, all are invited to pray “black rosary” in October.
Our Lady of Barangay is the local version of the BVM in the Philippines. Dressed in traditional Filipino attires reminds the local people that she is present among them in this country, their villages and houses.  She is for them right here and now, even closer than they imagine.
 
St Mary of the Barangays – pray for us!
 
BVM from Davao
Our Lady of Barangay

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz