czwartek, 31 października 2013

Wierzenia / Beliefs 3Obecna cześć mojego blogu to kontynuacja poprzedniego o wierzeniach i zabobonach (tuo-tuo) na Mindanao. Ten poniższy rozdział będzie przedstawiał wierzenia związane ze zwyczajami i organizacją domu.

Pierwszym zwyczajem, który ludzie praktykują zaraz po przeprowadzce do nowego domu, jest wieszanie powiązanych kiści czosnku na oknach domu. To po to, aby odstraszyć złe duchy, czarownice i wampiry. 

Inną ważną czynnoscią jest smarowanie kolumn, na których umocowany jest dom, oraz drzwi, krwią zwierzęcą.

Przy pierwszym wejsciu do nowego domu powinno się posypać podłogę solą i ryżem, oraz przynieść wodę. Ten zwyczaj, to zaproszenie dobrobytu i dobrego ducha. W domach w mieście, w podobnym zwyczaju, ludzie wnoszą świece i rozrzucają drobne monety po podłodze. 

Kto zamiata domu wieczorem, wypędza dobre duchy i cały dobrobyt domu, a tym samym zaprasza zło. 

Wąż, który wejdzie do mieszkania, jest dobrym znakiem, przynoszącym szczęście domownikom. Oczywiście, jeżeli nie ukąsi nikogo. To wierzenie, było tak mocno zakorzenione w czasach kolonialnych, że ludzie nagminnie przetrzymywali węże na strychach domów. Wąż w dom, szczęście w dom. 
 
Lustro powieszone na wprost drzwi wejściowych będzie „odbijało” (blokowało) szczęście, które wchodzi do domu. Należy je umieścić w innym miejscu. 

Ktoś, kto rozbije lustro w domu, będzie miał siedem lat złych w swoim życiu. 

This post is a continuation of the previous one on beliefs and superstitions (tuo-tuo) in Mindanao. This particular post describes some of the most common beliefs regarding entering and organization of a new house:

Garlic hung in windows is effective in warding off witches, vampires and evil spirits.

Second important custom in a new house is to place blood of animals on the doors and on the columns of the house. 


Upon entering the new house people throw salt, rise and water on the floor. It is like an invitation for prosperity and a good spirit. In the city, instead of salt and rise, people bring candles and throw coins on the floor. 


It is bad luck to sweep the floor at night. Aside from sweeping away the wealth in the house, it will also cause centipedes crawling on the ceiling to fall down.


A snake that enters the house brings good luck as long as it doesn’t bite any of the occupants. This is probably based on the practice of Filipinos during the Spanish colonial times to keep pythons in the partition between the roof and the ceiling to reduce the rodent population the house.


A mirror placed on the wall facing the main door of a house will prevent good luck that enters the house.


If you break a mirror, you will have seven years of bad luck.

Monety filipińskie

Miotły, które są w powszechnym użyciu do zamiatania mieszkania

Stare domy

Nowe domyniedziela, 27 października 2013

Świąteczny falstart / False start of ChristmasNadal mamy październik, a już można w Cagayan de Oro zauważyć dekoracje bożo-narodzeniowe. Nawet już w zeszłym miesiącu, wiele sklepów tutaj, w supermarketach i galeriach handlowych, zmieniło dekoracje na Świąteczne. I tak jest co roku. Filipiny zaczynają świętować Boże Narodzenia już we wrześniu. To najdłuższe świętowanie jakie kiedykolwiek widziałem.
Ludzie tłumaczą, że tradycyjnie świętuje się tu „christmas” w miesiącach, które po angielsku kończą się na „- ber:” September, October... aż do: December. Ta „tradycja,” niestety, jest propagowana przez komercję i biznes. Handel zachęca ludzi, aby kupić więcej na Święta, i kupić już we wrześniu. Tak jest bowiem taniej!???
Nie bądź więc zdziwiony, jeżeli, będąc na Filipinach, już teraz zobaczysz Mikołaja, choinkę czy usłyszysz kolędy w galeriach handlowych i nawet w domach prywatnych. 
A więc, Wesołych Świąt, już z wyprzedzeniam...!!!


It is still October but we can already see decoration of Christmas in many places in Cagayan de Oro. In fact the motive of Christmas in decorations of shops, offices and private houses was already present a few weeks ago in September in many places in the Philippines. Yeah, the Philippines start to celebrate Christmas as early as in September. I think, it is the longest celebration I have ever experienced.

People say, we traditionally remember Christmas already during the months that ends on “- ber:” September, October… up to December. This “tradition” was pushed by shops and commercial business to encourage people to buy more because of Christmas. It is more economical to buy Christmas gifts now in October, they say!??? 

So don’t be surprise when you see a Christmas tree, Santa and hear a Christmas carol in a mall or even in a private house during this time. Advance Happy Christmas!!!


 
środa, 23 października 2013

Wierzenia / Beliefs 2Obecna cześć mojego blogu to kontynuacja poprzedniego o wierzeniach i zabobonach (tuo-tuo) na Mindanao. Ten poniższy rozdział będzie przedstawiał wierzenia związane z budową nowego domu

Tradycyjnie na Filipinach buduje się domy na palach. Nawet i w nowoczesnym budownictwie najpierw stawia się betonowe pale, które stanowią fundament i szkielet całego budynku. Jedno z potocznych wierzeń mówi o konieczności zamoczenia końcówki takiego pala we krwi świni lub innego zwierzęcia, aby, w ten sposób, ochronić dom przed negatywnym wpływem złego ducha. Jest to stare wierzenie, które jest ciągle praktykowane wśrod górskich plemion.
Taki pal pod budynek powinien być obrócony raz, za wskazówkami zegara, przed ostatecznym umocowaniem i zabetonowaniem na stałe w ziemi. To po to, aby był odporny na duchy nieczyste i przetrwał każdy tajfun.
Śmierć lub wypadek pracownika przy budowie nowego domu jest złym znakiem, który może przynieść nieszczęście domownikom. Taki wypadek można naprawić przez krwawą ofiarę ze świni lub kurczaka. Zabija się je i ofiaruje ich krew dla duchów nadprzyrodzonych.
Przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowy dom lub budynek, często wkłada się a monetę pod ten kamień. To ma przynieść szczęście i fortunę mieszkańcom.
Szczęśliwe numery to 7 i 11, w odróżnieniu od numeru 13. To pechowy i nieszczęśliwy numer. Powinno go się unikać w każdym przypadku, rownież w adresie domu czy w liczbie kondygnacji. Wiele zła i wypadków jest spowodowanych nieszczęśliwą „13.”
Przy budowie domu należy też przemyśleć właściwe położenie i usytułowanie domu. I tak np, gdy drzwi wejsciowe skierowane są w kierunku zachodnim, zwiatuje to kłótnie, choroby, a nawet śmierć w rodzinie.
Najlepszym momentem na przeprowadzkę do nowego domu jest czas pełni księżyca. 
This post is a continuation of the previous one on beliefs and superstitions (tuo-tuo) in Mindanao. This particular post describes some of the most common beliefs regarding building a new house:

A construction of a new house is based on a few main posts (footings). The posts are as important as the base of the house. The foundation of the post should be bathed with the blood of a pig or white chicken to appease the spirits presiding on the land on which the house was erected. This is based on an ancient Filipino pagan tradition.

To make a house typhoon-resistant, the posts should be turned clockwise before being permanently cemented and secured.

An injury to a construction worker while a house or building is being erected is an omen of bad luck that can be neutralized by killing a pig or a white chicken and sacrificing its blood to the spirits.

Another popular house-building superstition is the cornerstone laying ritual of burying coins under the posts of a house being erected to attract prosperity and good luck.

While number 7 and 11 bring good luck, number 13 is never used as an address number or the number of a story in a building.

It is also important how the house is situated and which direction is facing. Doors that face west will bring quarrels, diseases and death in the family.

Finally, the best time to transfer to a new house is when there is a fool moon.