środa, 16 października 2013

Wierzenia / Beliefs 1


Słowo tuo, w języku cebuano, znaczy wiara. Ale ten sam wyraz powtórzony: tuo-tuo, oznacza zabobon lub wierzenie. Na Filipinach istnieje wiele wierzeń i zabobonów, które mają duży wpływ na życzie i postępowanie miejscowych ludzi. Wielu z nich, szczególnie we wioskach, ma trudności, aby odróżnić  wiarę od zabobonu czy kulturalnych wierzeń. W ich codziennym życiu kierują się zwyczajem, instynktem, strachem, praktyką stosowaną w domu od lat, i wolą to niż matematyczną logikę, naukową wiedzę czy prawdziwą wiarę. Nawet każdy przyjezdny i obcy łatwo te wierzenia zauważy. Stosuje się je bowiem na każdym kroku. Ale z drugiej strony patrząc, obcy (nawet misjonarz) nigdy wszystkiego nie będzie wiedział i nigdy tego do końca nie zrozumie. Pewnych rzeczy nie mówi się głośno i są one sekretem (tabu). Każda tutejsza kultura i plemię ma takie swoje sekrety i wierzenia, których nie mowi się innym. Uwłaczało by to ich tradycji, przodkom i duchom, które są wszędzie.
Poniżej, i w kilku następnych rozdziałach, będę opisywał najbardziej znane wierzenia i zabobony na Mindanao. 

Wierzenia co do budowy i organizacji domu:
Feng Shui to wierzenie we właściwe wybudowanie i harmonijne zorganizowanie wnętrza domu. Pewne zaniedbania w tym względzie mogą bowiem powodować problemy rodzinne i w interesach. To nie jest tylko życzenie estetyczne, ale konkretne reguły, do których należy się stosować. Każdy dlatego kto buduje dom powinien konsultować się z odpowiednim architektem, który pomoże zaprojektować i zorganizować dom do tego rodzaju standartów. W innym przypadku zaniedbania tutaj mogą pociągnąć za sobą problemy, a nawet nieszczęście. 

Jednym z takich reguł jest zasada, która potocznie nazywa sie: Ora, Plata, Mata. To popularne wierzenie, które stosuje się przy konstrukcji klatki schodowej. Schody powinny mieć określoną liczbę, i ostatni schodek powinien kończyc się na Oro lub Plata, a nie na Mata. Każdy stopień ma swoją nazwę w kolejnosci od pierwszego: najpiew Oro (złoto), potem Plata (srebro) a trzeci: Mata (śmierć). Konstruktor klatki schodowej musi tak wyliczyć i zaprojektować schody, aby nigdy one nie kończyły się na stopniu, który przypada na Mata. To mogłoby być powodem śmierci jednego z domowników lub nawet sąsiadów. 

Dom, który zbudowany jest na wprost drogi, która tuż przed domem zakręca (tzw. tinutumbok w lokalnym języku), będzie powodem nieszczęść w rodzinie. Miejscowi ludzie przypisują tinutumbok problemy w małżeństwach oraz bankructwa lub niepowodzenia w biznesie. Pamiętaj o tym wierzeniu, gdy kupujesz lub wynajmujesz dom.

Lóżko usytuowane na wprost drzwi w sypialni oznacza nieszczęście. Ludzie wierzą, że człowiek, który śpi w pozycji skierowanej na wprost drzwi, odejdzie z tego świata bardzo szybko. 


Tuo means “faith” in the local language. But tuo-tuo means “belief.” Filipinos have many believes and superstitions that influence their lives. Many of them, especially those in villages and mountains, have difficulties to distinguish between the real faith and just a belief. For the local people their instinct, fear, secret stories, and all kinds of tuo-tuo, have more significance than logic, scientific knowledge or true faith. Everybody, even a foreigner, will easily notice it.  A foreigner, even a missionary who lives here for many years, will know some, but never all of these. Someone must be a Filipino to fully understand and to get to know all the secrets and hidden beliefs and superstitions. Below there are just a few examples, most common of these beliefs regarding a house:


Feng Shui is a belief in a proper arrangement of things to create harmony. Incorrect arrangement of objects may cause a household or business misfortune. It is not just a matter of esthetic but strict rules. Therefore, all architects must consult feng shui experts when they construct a new house or interior ornament. It is to be assured no bad fortune will be caused by their design. 

Another superstition is connected to the above one, and is called: Oro, Plata, Mata. It must be also considered in construction of houses. It matters especially when we make stairs. The number of steps in the stairs is important. Each step corresponds to Oro (gold) Plata (silver) or Mata (death). The last step should fall on Oro or Plata. If the last step ending in Mata (death) is deemed unlucky. 


A Street that leads right smack to a house, or tinutumbok, is said to be unlucky. Filipinos have attributed failed marriages, bankruptcy, and poor business to residing in a house on tinutumbok. Keep this in mind when renting or buying a house. 


If a bed facing the door – it is considered as a bad luck. People believe that person resting on the bad in such position will exit early from this world.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz