piątek, 15 sierpnia 2014

Pražské JezulátkoPražské Jezulátko, po czesku, to nazwa małej figurki dzieciątka Jezus w Pradze, które słynie z wielu łask. Podobna figurka (kopia tej praskiej) znajduje się w bazylice w Cebu i nazwana jest przez miejscowych ludzi: Santo Niño. Zawsze Filipińczycy proszą mnie, abym odwiedził Pražské Jezulátko, gdy podróżuje do Europy. Udało mi się tam pojechać podczas tegorocznych wakacji. Praga urzekła mnie bardzo i odwiedziny Dzieciątka też były wspaniałe. 
 
Wygląda na to, że początki powstania małej figurki Dzieciątka Jesus sięgaja już 14go wieku w Hiszpani, ale dokładna historia jej pochodzenia nie jest znana. Legenda mówi, że pewien mnich, w klasztorze pomiędzy Cordobą a Sevillą, miał wizję małego chłopca, który prosił go o modlitwę. Mnich posłusznie modlił się wiele godzin, po czym, wykonał figurę tego chłopca w geście wdzięczności za swoją modlitwę. Figura szybko stała się słynna. Wielu modliło się przy niej w kaplicy i otrzymywało łaski. Pobożność do Jezus, Syna Bożego i króla, uobecnionej w małej figurze Dzieciątka Jesus, rozpowszechniła się do Meksyku, Kolumbi, Filipin, Australi i wielu krajów w Europie. 

Figurka „Mały Prażak” - jak nazywają ją sami Czesi - ma zaledwie 45 cm wysokości. Została wyrzeźbiona w drewnie i powleczona woskiem. W lewej dłoni trzyma kulę, symbolizującą świat, prawą zaś unosi w geście błogosławieństwa.

Dziecię ubrane jest w białą koszulkę, na którą nakłada się - stosownie do okresu liturgicznego - jedną
Kościół M.B. Zwycięskiej w Pradze
z ponad 70 szat. Wśród nich są ubiory pochodzące z odległych krajów, takich jak Chiny, Wietnam, Filipiny czy Stany Zjednoczone. Szaty Dzieciątka są bogato dekorowane. Ozdobiono je perłami i granatami, a także srebrem i złotem. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w rocznicę koronacji figurki, przyodziewa się ją w piękny płaszcz gronostajowy. Najstarsza zachowana do dziś szata została uszyta i wyhaftowana w XVIII w. przez cesarzową Marię Teresę. Przy kościele znajduje się także Muzeum Dzieciątka Jezus z Pragi, w którym eksponowane są wspaniałe szaty, w jakie ubiera się figurę oraz liczne wota i dary ofiarowane Dzieciątku Jezus przez wiernych i pielgrzymów.

Ubieranie figurki ma długą i wymowną tradycje, która ma przypominać pielgrzymom, że Jesus był królem, ale przede wszystkim zwykłym człowiekiem. A przez to, uczynić go bliższym ludziom.

Pražské Jezulátko znajduje się w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Malá Strana, w najstarszej części miasta. To piękny (późno renesansowy) i stary (17 w.) kosciół, który zawsze wypełniony jest pielgrzymami. Wielu z nich przyjeżdża nawet z Filipin. Będac tam, spotkałem niektórych. Było to radosne i przyjazne spotkanie. Wszyscy Filipińczycy dziwili się, skąd ten „amerikano” w Pradze zna język bisaya. 

Będąc tam zastanawiałem się, czy jest jakieś powiązanie pomiędzy różnymi figurami Dzieciątka Jezus, tym na Filipinch i w Pradze? Chyba nie ma żadnych historycznych i artystycznych dowodów na to, mimo, że figury te wyglądaja podobnie. Ciężko ocenić, która jest oryginałem, a która tylko kopią. Jest jednak jedno niepodważalne powiązanie, to duchowe i modlitewne, które można spotkać w każdym miejscu na świecie, gdzie się je spotyka. 

Święto dzieciątka Pražské Jezulátko obchodzi się zawsze w w Pradze w pierwszą niedzielę maja. 
Pražské Jezulátko, in Czech, means a small statue of Infant Jesus of Prague that is famous with devotion and miraculous graces. There is a similar statue called Santo Niño in Cebu, in the Philippines, to this one in Prague. Many Filipino asked me to visit the famous statue and pray in front of it in Prague since I often travel to Europe. I had a chance to do it during my last vacation. The visit was great like great is the city of Prague. 

It seems that the origin of the statue comes from Spain in 14 Century but the true story of it is unknown. One legend says that a monk in a desolated monastery somewhere between Cordoba and Seville had a vision of a little boy, telling him to pray. The monk had spent several hours praying and then he made a figure of the child. The statue became famous because those who prayed beside it in a chapel received many graces. The devotion of the Infant Jesus spread to Mexico, Columbia, Philippines, Australia and to some places in Europe. 

The statue itself represents Jesus as a very small child, wearing a simple gown. This statue, sublime in its simplicity, is dressed in a white alb and royal robes to express the thought that is common to all Christians, that this child is a king of the house of David, and, what is more, that Jesus is Son of God and God himself, King of Kings and Lord of Lords.

Infant Jesus of Prague has always been dressed in different clothes and people know him best in his royal robes. Most of his outfits are gifts of thanksgiving. The wardrobe numbers around a hundred costumes, some of which are incomplete or unusable. Some of the costumes can be seen in the local museum in the church. Among them there is one from the Philippines too. 

The ancient tradition of dressing the grace-giving statue of Infant Jesus is intended to bring Jesus closer to the faithful as a real human being. It helps us to experience the closeness of Jesus and to express our love and reverence. It is not a case of idolatry, for the statue is not alive and it serves only as a reminder and a means of enabling a spiritual encounter with the living Christ.

The statue of the Infant Jesus (Pražské Jezulátko) is placed in the church of our Lady of Victory in Prague. The fantastic and historical church is always full of pilgrims. Many of them are Filipino. I met some of them and I had a nice conversation there. They often travel very far to reach this special place. Is there any connection or similarity between the Santo Niño of Cebu and Pražské Jezulátko in Prague? There is not scientific proof regarding similarity in art or history. But there is a certain spiritual connection between the people who visit them with devotion. 

Feast day of the Pražské Jezulátko is celebrated on first Sunday of May


Pražské Jezulátko


Museum in the local church


Cloth brought from the Philippines

Santo Niño of Cebu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz