piątek, 6 czerwca 2014

Hong KongW tych dniach Kaagaytrip przeniósł się do Hong Kongu (HK). To jedynie krótki przystanek w drodze do Polski. HK jak zawsze urzeka wspaniałą panoramą drapaczy chmur i różnorodnością statków w tym jednym z najgłębszych portów świata w słynnym Porcie Wiktorii. Inna rzeczą, która urzeka w tym miescie, to ilość ludzi spotkana na ulicach. HK ma jedną z najwyższych średnich gęstości zaludnienia na świecie (6200 osób na km kwadratowy). Gęstość ta miejscami dochodzi do 43 tysięcy osób na km kwadratowy. Ludzi więc widać wszędzie. Tak duża gęstość zaludnienia sprawia, że każdy kawałek ziemi jest bardzo drogi. Dlatego więc,  każdy następny budowany dom jest wysoki. I taka jest geneza wysokich drapaczy chmur w tym szczególnym azjatyckim mieście. Wysokie dodatnie saldo migracji powoduje, iż mimo ujemnego przyrostu naturalnego liczba ludności ciągle wzrasta. Mimo, iż jest tu duże zaludnienie, Hongkong ma wiele wolnych przestrzeni, które zajmują parki, lasy i zarośla.
HK w języku lokalnym kantońskim oznacza dosłownie „pachnący port.”
Parę zdań na temat histori HK. W 1842 podpisano w Nankinie traktat kończący pierwszą wojnę opiumową. Jednym z jego postanowień było przejęcie HK przez Wielką Brytanię, znajdującego się dotąd w rękach chińskich. W późniejszym czasie HK powiększył swój obszar o tzw. Nowe Terytoria. W 1898 podpisano umowę 99-letniej „dzierżawy” tych terytoriów przez Wielką Brytanię. HK rozwinął się znacznie w XX wieku, stając się swoistym pomostem gospodarczym i kulturalnym między światem zachodnim a komunistycznymi Chinami. Późnej, na mocy umowy chińsko-brytyjskiej, zawartej w 1984, ustalono warunki, na których HK powrócił do Chin po upływie okresu dzierżawy w 1997. Chiny zobowiązały się pozostawić władzom HK do 2047 roku dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem polityki zagranicznej i sił zbrojnych.

HK jest często opisywany jako miasto gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. To rownież „Brama do Chin.” Choć był on rządzony przez prawie 150 lat przez Wielką Brytanię, 96% mieszkańców to Chińczycy, używający najczęściej języka kantońskiego. Zaledwie 1,5% to Europejczycy. Najliczniejsze grupy imigrantów pochodzą z Filipin (około 133 000 osób), Indonezji (95 460) i USA (31 330). Coraz większa jednak część imigrantów pochodzi z kontynentalnych Chin, dlatego więc, ludność chińska staje się zdecydowanie największa i najbardziej dominującą kulturą. Można to łatwo zauważyć w mieście. Język angielski jest coraz mniej używany i coraz częściej nieznany przez mieszkańców.
W HK panuje pełna wolność wyznaniowa. Większość ludności to wyznawcy tradycyjnego chińskiego synkretyzmu religijnego, w którym współistnieją elementy buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu, a 10% to chrześcijanie. Wspólnota chrześcijańska jest podzielona na katolików i protestantów. Ponadto żyje tu 70 000 muzułmanów i 3 000 żydów.

Atrakcje turystyczne do zobaczenia:
Jedna ze statul na Ścieżce Gwiazd
·         Panoram „drapaczy chmur” wzdłuż północnego brzegu HK Island;
·         Port Wiktorii ze statkami i kutrami z różnych epok i krajów;
·         Góra Wiktorii z historyczną kolejką dojazdowa;
·         Hotel Peninsula, który przez długie lata byl ostatnią stacją koleji Trans-Syberyjskiej z Europy na Daleki Wschód;
·         „Ścieżka Gwiazd” położona wzdłuż Portu Wiktorii na wybrzeżu Tsim Sha Tsui, która, z figurami i pomnikami sławnych aktorów, zrobiona jest na wzór Hollywudzkiej Walk of Fame;
·         Park wodny: Ocean Park i Disneyland;
·         Świątynia Buddy i wile innych świątyń;
·         Bazary Mongkok z Ladies Market & Goldfish Market, gdzie można kupić wszystkiego rodzaju rzeczy;


W HK istnieje Konsulat Generalny RP:
Hong Kong, 183 Queens Road East, pokój 2506, piętro 25.
Tel.: +852 28400779 / +852 93663262 / Faks: +852 25960062.

Pomyślnych wiatrów...
During these days Kagaytrip moved to Hong Kong. It is just a short stopover on the way to Poland. Hong Kong is well known for its expansive skyline and deep natural harbour.  The whole city, with a land mass of 1,104 km2 and a population of over seven million people, is one of the most densely populated areas in the world.

The name "Hong Kong" (HK) is an approximate phonetic rendering of the pronunciation of the spoken Cantonese and means "fragrant harbour."

Looking back at the history, HK became a colony of the British Empire after the First Opium War (1839–42) and remained under its control until 1997, when China resumed sovereignty. On 1 July 1997, HK became the first Special Administrative Region of the People's Republic of China. China declared to keep full autonomy of HK till 2047 in all aspects of life except politic of foreign affairs and army.

HK prides itself on being "the gateway to China" and the place "where East meets West," reflecting the culture's mix of the territory's Chinese roots with influences from its time as a British colony. About 93.6% of the people of HK are of Chinese descent and the official language is Cantonese. Just 1.5% of all habitants are European. Many emigrants come from the Philippines (133 000 people), Indonesia (95 460) & USA (31 330). But the biggest emigration comes from China. It is more and more visible. Chinese culture and language is absolutely prevailing in the city. English is less and less spoken in the city. You can meet many people there that don’t know English at all.

In HK is full freedom of religion and believes. Most of the people are believers in Chinese syncretism with influence of Buddhism, Confucianism and Taoism. 10% are Christians divided as Catholics and Protestants. 70 000 are Muslims and 3 000 Jews.

There are many attractions in HK that a tourist should visit and experience:

-          The Skyscraper Skyline - HK has the most skyscrapers of any city in the world and most of them are crammed onto the North Shore of HK Island;

Statue of Bruce Lee in the Avenue of Stars
-          Impressive Victoria Harbour;

-          Victoria Pick View with its old train;

-          Peninsula Hotel, which was the last station of the Trans-Siberian Train that was running from Europe to Far East, HK;

-          Avenue of Stars which is located along the Victoria Harbour waterfront in Tsim Sha Tsui, HK and is modelled on the Hollywood Walk of Fame;

-          Ocean Park and Disneyland;

-          Buddha's Temple and many kind of temples;

-          Mongkok Markets, Ladies Market & Goldfish Market with any kind of goods and things;


Bon voyage and enjoy the city! Slynny "Peninsula Hotel"
Avenue of Stars
Widok z Wzgorza Wiktorii

Ocean ParkBrak komentarzy:

Prześlij komentarz