poniedziałek, 18 listopada 2013

Tajfun / Typhoon Yolanda (Haiyan) – letter of the Superior GeneralW ciągu ostatnich dni po tajfunie, napłynęło do nas dużo pomocy dla ofiar i wiele moralnego wsparacia. To wspaniały gest solidarności z tymi co ucierpieli. Czynnie do tych akcji, przyczyniła się też Polska Prowincja SCJ. Poniżej podaje linka do jej strony internetowej, profeto.pl, która w szeroki sposób oranizuje ludzi dla Filipin.


Konto bankowe w Polsce, na które można wpłacać pieniądze na ofiary tajfunu na Filipinach:

Prosimy, pomóż!

Wpłaty, które dotrą na Filipiny za pośrednictwem Sercańskich misjonarzy prosimy przesyłać na konto:

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów oddział w Lublinie, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin.
BNP Paribas 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008 tytułem: „tajfun”.

IBAN: PL79 1600 1462 1847 3641 5000 0008, BIC: PPAB PLPK


Poniżej, umieszczam również list, naszego Przełożonego Generalnego, Fr. José Ornelas Carvalho, w związku z tajfunem na Filipinach. List ten został przesłany do wszystkich domów, misji, i wszędzie tam, gdzie pracują sercanie. 

Drodzy Współbracia,

Z wielkim smutkiem, po raz kolejny, jesteśmy świadkami siły i zniszczeń dokonanych przez ekstremalne warunki pogodowe. Tym razem miały one miejsce na Filipinach. Tajfun Haiyan uderzył w wybrzeże Filipin w ostatni piątek. Fale sztormu sięgały 6 metrów, wiatr przekraczał 200 km/h, a liczba ofiar sięgnęła wielu tysięcy, zwłaszcza w pobliżu wybrzeży. Co najmniej 800 000 ludzi zostało przesiedlonych.
Jednak z poczuciem ulgi możemy poinformować, że żaden z naszych współbraci na Filipinach nie zginął lub nie został ranny. Nie mamy jeszcze dokładnego raportu co do szkód wyrządzonych przez wiatr. Rodzin niektórych naszych filipińskich współbraci zostały dotknięte katastrofą, ale do tej pory nie dotarły do nas żadne informacje o ofiarach śmiertelnych.
W tym czasie chcemy być blisko Filipińczyków i starać się im pomóc w potrzebie. Jako Zarząd Generalny wysłaliśmy już 20 000 dolarów w ramach pomocy humanitarnej. Przesłaliśmy je ks. Franciszkowi Pupkowskiemu, przełożonemu regionu filipińskiego, aby przekazał te pieniądze w najbardziej potrzebujące części kraju.
Zapraszamy nasze prowincje, regionów i dystrykty do dokonywania kolejnych wpłat za pośrednictwem Generalatu, kontaktując się z ks. Aquilino Mielgo Domínguez (aquilino@dehon.it) lub bezpośrednio do regionu filipińskiego, poprzez ks. Franciszka Pupkowskiego (fpupkowski@gmail.com).
W takiej pilnej potrzebie chcemy wyrazić naszą sympatię i nasze wsparcie. Mamy nadzieję, że dzięki międzynarodowej pomocy, ludność Filipin będzie mogła odbudować domy i uzupełnić bardzo wysokie straty w uprawach, które zostały zniszczone przez wiatr. Będziemy wspierać ich również w naszych modlitwach.
Niech Pan towarzyszy Filipińczykom w tym trudnym dla nich czasie oraz doda im odwagi i determinacji, aby mogli przywrócić swoje życie do normalności i odbudować źródła utrzymania.

W Sercu Jezusa,
ks. José Ornelas Carvalho

Przełożony Generalny
Our Superior General, Fr. José Ornelas Carvalho, issued a solidarity letter regarding typhoon Yolanda. It was send to every house, mission and members, wherever they are in the world.  

Dear Confreres,

It is with great sadness that we have witnessed once again the force and the devastation of extreme weather. This time it occurred in the Philippines. Typhoon Haiyan slammed into the Philippine coast last Friday. With storm surges of up to six meters and winds exceeding 200 km per hour, the death toll has reached many thousands especially near the coasts. At least 800.000 people have been displaced.
It is with a sense of relief that we can report that none of our confreres in the Philippines has been killed or injured. We do not have a precise report yet as to the damage done by the winds. Some of the families of our Philippine confreres were affected but we have heard of no deaths until now.
At this time we wish to stand with the Philippine people and try to help them in this time of need. On your behalf, the General Administration has already sent $20,000 for relief assistance. We have sent the money to Fr. Francis Pupkowski, the superior of the Philippine Region, so that he can direct the relief money to the neediest parts of the country.
We invite our Provinces, Regions and Districts to channel their own contributions either through the Generalate by contacting Fr. Aquilino Mielgo Domínguez (aquilino@dehon.it) or directly to the Philippine Region through Fr. Francis Pupkowski (fpupkowski@gmail.com).
In this time of need, we want to express our sympathy and our support. We hope that with international assistance the Philippine people will soon be able to rebuild homes and replace the crops that were ruined by the very high winds. We will support them also with our prayers.
May the Lord accompany the Philippine people in this difficult time and give them courage and determination to restore their lives and their livelihoods.

In the Heart of Christ,
Fr. José Ornelas Carvalho

Superior
General


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz